Türkçe English Arabic

Kiralama Şartları

İş Bu sözleşme, HANEDAN CAR RENTAL OTOMOTİV SEYAHAT İŞLT. TURZ.İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.(Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.) ile sözleşmenin ön yüzünde kimlik bilgileri ve adresi geçen (Bundan böyle KİRACI olarak anılacaktır.)gerçek/tüzel kişi/kişiler arasında akdedilmiştir.

1 ) Kiracı sözleşme şartları doğrultusunda hareket etmeyi, sözleşme hükümleri ve maddelerine uymayı en baştan kabul ve taahhüt eder.

2 ) Bir günlük araç kiralamalarında 250 km. iki günlük araç kiralamarında 450km. üç günlük araç kiralamalarında 650 km. limiti vardır. Üç günden uzun kiralama durumunda ise aracın günlük 100 kmlik kullanım limiti belirlenmiştir. Kilometre aşımı durumunda ise her km için 0,50 tl artı KDV fiyat farkı uygulanacak olup, aylık kiralama yapılması durumunda bu limit bir aylık olarak 3000 km. olarak belirlenmiştir.

3 ) Kiracı aracı sözleşme bitiminde kiralayana teslimle yükümlü olup sözleşmenin uzatılması talepleri kiralayanın yazılı onayına tabidir. Buna rağmen sözleşme bitiminde aracın kiracı tarafından teslim edilmemesi halinde iş bu sözleşme hükümleri teslim tarihine kadar geçerli olup, teslim gününe kadar kiracının tüm hükümlülük ve sorumluluğu devam eder. Kiracı, teslim esnasında, kiralayanın onayı olmaksızın sözleşme dışı kullanımdan kaynaklanan süre boyunca doğan kira bedellerinin ve tüm sorumluluklarını 100%15 gecikme faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4 ) Kiracı, kira bedellerini vakti zamanında ödemediği takdirde hiçbir ihtar yahut ihbara gerek duyulmadan temerrüde düşmüş sayılacak olup, vade tarihinden itibaren gecikmiş kira bedellerine günlük 100%15 faiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder.(Fiyatlara KDV dahildir.)

5 ) Kiracı kiraladığı aracı araç teslim formunda belirtilen hususlar dışında, mekanik ve kaporta açısından eksiksiz ve sağlam teslim aldığını beyan ve kabul eder.

6 ) Kiracı kiraladığı aracı sözleşme bitiminde kiralayana teslim ederken araçla birlikte kendisine teslim edilen ve aracın ayrılmaz parçası niteliğindeki stepne, tüm lastikler araca ait belge ve araç içerisindeki yangın tüpü, ilk yardım çantası, paspaslar dahil tüm aksesuarları eksiksiz olarak teslim edeceği hususunu kabul ve taahhüt eder aksi takdirde, kiracı, eksik teslim edilen her türlü emtinanın bedelini, teslim tarihindeki piyasa fiyatları üzerinden, kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7 ) Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan yada bırakılan hiçbir emtinanın kaybından yada hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, bahsedilen türde bir kayıp yada hasar sonucu meydana gelen zararlar nedeniyle kiralayan hakkında dava yoluna gitmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8 ) Kiracı, aracın kararlaştırılan gün ve saatten bir saatlik gecikmesinden sonra günlük kira bedelinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9 ) İş bu sözleşme gereği, kiralanan araç için, sözleşme süresi içerisinde, her türlü otoyol, akaryakıt,  OGS, HGS ve araç plakasına kesilen her türlü trafik cezaları veya sonradan tespit edilen araç veya ekipmanlara verilen zararların bedelleri, kiracı tarafından bildirilen kredi kartından bildirim yapılmaksızın tahsil edilir. Kiracının kredi kartı ile işlem yapmamış olması halinde ise kiracı söz konusu bedelleri nakden ve peşinen kiralayana kabul ve taahhüt eder. Kiracının söz konusu bedelleri vadesinde ödenmemesi halinde bedele ayrı 100%15 faiz işlenecek olup kiralayanın bedeli tahsil amacı ile yapmış olduğu tüm masrafların kiracı tarafından karşılanacağı hususunda taraflar iş bu sözleme dahilinde mütabakata varmışlardır.

10 ) Kiracı kira bedelini ödememesi halinde, alehinde, ilgili merciilerden ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararlarının alınması hususuna muvafakat ettiğini ve ilgili kararların alınması halinde teminat gösterilmesine gerek olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11 ) Kiracının kiralayana geçmiş kira borcu ve başkada borçları bulunması veya herhangi bir sorun halinde, kiralayan kiraladığı araçlara hiçbir ihtara yahut ilama gerek olmaksızın bulunduğu yerde el koyma hakkına sahiptir.Kiracı kiralayanın el koyma hakkkına şimdiden gayri kabilirücu artı ile muvafakat eder ve kiralayandan ile bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunamayacağını tüm dava, şikayet haklarından vefakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 ) Kiralanan araç aşağıda açıklanan halde kullanılamaz.

Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu yahut entia taşınması, herhangi bir araç veya treyleri çekme veya itme, gümrük mevzuatına veya diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde, alkol veya uyuşturucu madde almış kişiler tarafından, motorlu sporlarda (yarış, sürat denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, drift vs.) araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük veya eşya taşımasında, aracı kialayan kişilerin haricinde başka kişiler tarafından kullanılması, kötü bozuk yol şartlarında kiralanan aracının kullanılması yasaklanmış olup söz konusu kullanımlardan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai zararlardan kiracı bizzat sorumlu olup, kiracı doğacak her türlü madii zararları kiralayana ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13 ) Kiracı iş bu sözleşme kapsamında belirlenen günlük, aylık, yıllık kira bedellerini akit esnasında nakden ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kira bedellerinin vadeli ödenmesi hususunda anlaşmaya varılması halinde, kiracı ilgili kira bedellerini vadesinde nakden ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt der.

14 ) Aşağıda ki hallerde, kasko ve trafik sigortası geçerli değildir.

Sürücü alkol veya uyuşturucu madde etkisinde ise, ehliyetsiz ise, azami hız limiti aşılmış ise, asli kusurlu ise, belirtilen evraklar temin edilemiyor ise, kiracı kasko veya trafik sigortasından yararlanamaz. Ayrıca kiracı, kiralayanın kendi sigorta şirketi ile ferdi kaza sigortası poliçesini hüküm ve şartları kapsamında ve ön sahifedeki ferdi kaza sigprta poliçesini imzalaması ve sigorta bedelini ödemesi halinde sigorta edilmiş sayılacak olup, aksi halde kiralayanın kendi sigorta şirketi ile imzalamış olduğu ferdi kaza sigortasından yararlanamaz.

15 ) Kiracının kusuru olsun yada olmasın herhangi bir nedenle yetkili makamlarca alıkonması halinde, aracın geri alınması için yapılacak her türlü harcamalar kiracıya aittir. Kiracı bu sürenin kira bedelini de ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

16 ) Kiracı veya diğer yetkili sürücüler, sözleşme süresi içerisinde maddi hasarlı, ölümlü, yaralanmalı herhangi bir kazaya karışmaları neden olmaları halinde aşağıdaki sözleşme hükümlerine uymayı en baştan kabul ve taahhüt eder.

Kazaya karışan diğer araçların sürücü yada sürücüleri ile anlaşılması halinde, kendi araçlarında kaza tespit tutanağı imzalanması, ekinde hasara ilişkin fotoğraf, trafik ve kasko poliçesi örneklerinin, sürücülerin ehliyet ve araç ruhsat örneklerinin alınması. Kazaya karışan diğer araçların sürücü veya sürücüleri ile anlaşmaya varılamaması halinde veya tek taraflı kazalarda, ilgili trafik ekiplerine bilgi verilmesi ve ilgili ekiplerce tutunak tanzim edilmesi (Polis 155 Jandarma 156) kazadan sonra dahi gerekli güvenli önlemlerinin alınması ve aracın bu halde terk edilmesi kaza halinde yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin en geç 12 saat içerisinde kiralayana ulaştırılması. Kaza yerinde aracın konumu değiştirilmeden trafik ekiplerinin kaza yerine çağrılması. Hasara ait fotoğraf ve alkol raporunun alınması.

17 ) Kiracının kusurundan dolayı meydana gelen trafik kazasında hukuki ve cezai tüm sorumluluklar kiracıya aittir.

18 ) Kiracı, kira süresi içerisinde kiralamış olduğu araçla üçüncü kişiler çarpması halinde üçüncü kişilere karşı trafik sigortası kapsamı dışındaki maddi ve manevi tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiralayanın trafik sigorta şirketi, ölüm ve daimi maluliyet durumu varsa, trafik sigortasıyla ilgili genel kurallar çerçevesinde, belirlenen limitler dahilinde ödeme yapmayı kabul eder bunun haricindeki tüm masraflar kiracıya aittir. Kiracının ve zarar görenlerin kiralayandan herhangi bir hukuki ve cezai talep hakkı bulunmamaktadır. Kazaya uğrayan kişileri veya yakınlarının her türlü talepleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

19 ) Kiracı, kiralamış olduğu araçla kaza yapması durumunda, aracın kiralamış olduğu gün dışındaki iş kaybını sözleşmede belirtilen fiyat üzerinden veya araç pert olmuş ise (alkol veya uyuşturucu madde altında değilse) aracın 50 günlük kira bedelini öder aksi takdirde o günki kasko değerini, alım, satım, vergi vs. masraflarını ödemekle yükümlüdür.

20 ) Kiracı, kiraladığı otomobil kendi kullanım süresi içinde çalınırsa aracın 50 günlük kira bedelini ve aracın günün koşullarına göre ekonomik  veya orta grup araçlar 2000 tl üst grup araçlar 2500 tl araç muafiyetinide müşteri ödemekle yükümlüdür.

21 ) Kiracının ödeme yapmadığı veya kendisine 12 saat içinde ulaşılamadığı hallerde, kiralayan savcılığa aracın çalındığı hususunda suç duyurunda bulunacaktır. Kiracı bu anlamda sözleşme gereği aracı çalan konumda bulunacaktır.

22 ) Bu sözleşmenin tüm yazılım ve telif hakları HANEDAN CAR RENTAL OTOMOTİV SEYAHAT İŞLT. TURZ.İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. aittir.

23 ) Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde TRABZON mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan eder.

24 ) Kiracının iş bu sözleşmede beyan ettiği adres doğru veya adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

25 ) Sözleşme süresi içerisinde değişiklikleri muadil veya alt sekment araçlarla HANEDAN CAR RENTAL OTOMOTİV SEYAHAT İŞLT. TURZ.İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

26 ) Kiracı, sözleşmenin ön ve arka yüzünü okuyup, anlayıp, kabul ettiğini tarafımıza beyan eder.

E-Bülten Aboneliği
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
  • App Store'dan
    Uygulamayı İndirin.
  • Google Play'den
    Uygulamayı İndirin.
  • Müşteri Hizmetleri
    +90 462 335 65 65
Whatsapp
Instagram